Couperen van oren en staarten

Het couperen van natuurlijke oren en de natuurlijke staarten die bij honden horen is naast dat het zeer onaangenaam is om door te maken voor het dier, je het ook doet ten koste van het dier voor je eigen plezier. 

Aan de hondenbaasjes die om wat voor reden ook tegenbeargumenteren zouden we willen vragen zou je aanpassingen aan het uiterlijk van je kind laten doen omdat je je kind dan mooier vind? 

Het gaat er niet om of het kind of de pup zich die periode nog kan herinneren, maar het gaat om jou normen en waarden en jouw levensfilosofie en visie.