Honden begrijpen intonatie en mensentaal

 

Honden hebben het vermogen om woordenschatwoorden en de intonatie van menselijke spraak te onderscheiden door hersengebieden die vergelijkbaar zijn met die die mensen gebruiken, meldt een nieuwe studie. Attila Andics et al. Merk op dat het leren van woordenschat "niet een unieke menselijke capaciteit lijkt te zijn die voortvloeit uit de opkomst van taal, maar eerder een oudere functie die kan worden benut om willekeurige klankreeksen aan betekenissen te koppelen." Woorden zijn de basisbouwstenen van menselijke talen, maar ze worden zelden gevonden in niet-menselijke vocale communicatie. Intonatie is een andere manier waarop informatie wordt overgebracht door middel van spraak, waarbij lof bijvoorbeeld de neiging heeft om met een hogere en meer variërende toonhoogte te worden overgebracht. Mensen begrijpen spraak door middel van zowel woordenschat als intonatie. Hier hebben Andics en collega's onderzocht of honden ook afhankelijk zijn van beide mechanismen. Honden werden blootgesteld aan opnames van de stemmen van hun trainers terwijl de trainers met hen spraken met behulp van meerdere combinaties van vocabulaire en intonatie, zowel op lovende als neutrale manieren. Trainers spraken bijvoorbeeld lovende woorden met een lovende intonatie, lovende woorden met een neutrale intonatie, neutrale woorden met een lovende intonatie en neutrale woorden met een neutrale intonatie. Onderzoekers gebruikten fMRI om de hersenactiviteit van de hond te analyseren terwijl de dieren naar elke combinatie luisterden. Hun resultaten laten zien dat honden, ongeacht de intonatie, woordenschat verwerken, elk woord als verschillend herkennen, en verder dat ze dat doen op een manier die vergelijkbaar is met die van mensen, met behulp van de linkerhersenhelft. Net als mensen ontdekten de onderzoekers dat honden intonatie afzonderlijk van woordenschat verwerken, in auditieve regio's in de rechterhersenhelft. Ten slotte, en ook zoals mensen, ontdekte het team dat de honden vertrouwden op zowel woordbetekenis als intonatie bij het verwerken van de beloningswaarde van uitingen. Honden lijken dus zowel menselijke woorden als intonatie te begrijpen. De auteurs merken op dat het mogelijk is dat selectieve krachten tijdens domesticatie de opkomst van de hersenstructuur die aan dit vermogen ten grondslag ligt bij honden kunnen hebben ondersteund, maar zo'n snelle evolutie van spraakgerelateerde hemisferische asymmetrieën is onwaarschijnlijk. Mensen, zeggen ze, zijn alleen uniek in hun vermogen om woorden te verzinnen.BRON eurokalert.org

De meeste baasjes praten al vaak met intonatie om de aandacht van de hond te krijgen. We leren dit vaak op hondentrainingen. Hiermee krijg je een 1 op 1 connectie met je hond waardoor je vaak zijn (volle)aandacht krijgt. We doen het ook voortdurend bij baby's  vanaf het moment dat ze geboren zijn, het schept een band door intonatie in je spreken te gebruiken.

Goede sprekers passen dit ook toe om de aandacht van hun publiek te houden. Commando's zijn bij voorkeur heel kort en hebben daarom geen intonatie nodig wel power in de stem bij het geven van het commando. Dit hoeft niet in het volume maar wel in de manier van uitspreken. Wanneer intonatie nog niet gebruikte, probeer het 's. Deed je het al..ga er lekker mee door.